This project is read-only.
1

Closed

[HTML] Валидация на формите

description

  • program.html - доколкото е възможно да не оставяме потребителя да продължи без да е въвел правилно полета
    за fitness goal и gender може да сложите default стойности в самия html
  • edit-program.html - няма нужда, този екран няма да го довършим
Closed Mar 19, 2013 at 5:01 PM by staafl
Done!

comments

Natalia_Hristova wrote Mar 19, 2013 at 1:07 AM

За валидацията предполагам, че по-скоро имаш предвид create.html
edit-program.html - "няма нужда" в смисъл?
а) няма нужда да я променяме
б) няма нужда от валидация
в) друго

staafl wrote Mar 19, 2013 at 1:52 AM

Права си, create.html :-) За edit-program.html, няма нужда да правим нищо повече по нея, вклчително валидация - да се концентрираме да завършим другите неща. Споменах я просто за да не се чудиш.

wrote Mar 19, 2013 at 5:01 PM

wrote May 13, 2013 at 7:21 PM