This project is read-only.
1

Closed

[HTML] create.html "I wake up at"

description

Този контрол можем ли да го включим?
Closed Mar 20, 2013 at 1:06 AM by staafl
Done.

comments

staafl wrote Mar 19, 2013 at 5:29 PM

Също така числовите полета в create.html - нека избегнем jquery ако е възможно?

Natalia_Hristova wrote Mar 19, 2013 at 10:33 PM

Проблем ли е да е с html5 и демото да е на Chrom, а в последствие може да се направи и за другите бразуъри. На база времето и енергията ми това мога да предложа. Ще се постарая да направя задачките.

Natalia_Hristova wrote Mar 20, 2013 at 12:15 AM

Готово.

wrote Mar 20, 2013 at 1:06 AM

wrote May 13, 2013 at 7:21 PM