Разпределение на задачите

Mar 15, 2013 at 9:43 PM
Edited Mar 17, 2013 at 9:59 AM
Natalia - Front-end
Daniel - Back-end
Martin - Front-end
Sevdalina - Subject Domain Expert, ще трябва и малко код в back-endа да напишеш но няма да са сложни работи
Velko - Team Lead / Back-end