Разпределение на front-end задачите

Mar 16, 2013 at 9:44 AM
Edited Mar 16, 2013 at 9:45 AM
Някой започнал ли е нещо по front-end-a? И евентуално да си разпределим работата?