HTML екип

Mar 17, 2013 at 2:56 PM
Мартин, Наталия, ето какво ви остава в момента:

Общи работи
- би било добре рамката около съдържанието да е еднакво голяма на всички екрани
- мисля че трябва да вкарате meta charset=utf-8
- по-официални заглавия на страниците
- всеки input елемент трябва да има уникален name атрибут за да може да се прочете стойността в back-end-a
Login page
- списъка за избиране на профили трябва да е combo box с атрибут name="name"
- един хубав header с заглавието на програмата няма да е зле, може и копирайт; даже направо на всички страници
Create new profile page
- можете да го поизлъскате
- за preferences стига един check-box "[ ] Vegetarian"
- някакво поле за wake up time
Program page
- заглавие и header - 
  Daily Program "John Smith"
  Sunday 17th March 2013

- трябва по някакъв начин да им представим колко калории имат за деня и колко са поели до този момент
(вижте видеото за LoseIt)

- относно списъците - ето примери

List of meals:
  - 9:00 
    - 1 bowl oatmeal, 
    - 2 boiled eggs
    - 1 handful walnuts
    - 1 cup green tea
  - 12:00 
    - 1 shopska salad
    - 1 cheese sandwitch
    - 1 orange
  - 16:00 
    - 1 handful roasted chickpeas
    - 1 cup yogurt
  - 20:00 
    - 1 can black beans
    - 1 vegetable sandwitch
    - 2 tablespoons sesame

List of exercises
  - 8:30 
    - 3 x 10 crunches
    - 2 x 5 pullups
    - 2 x 10 pushups
  - 19:00 
    - 3 x 10 crunches
    - 3 x 10 squats
    - 2 x 5 pullups

Ваша задача е да измислите как най-добре да се представят.
 • Edit program page
  • Can't exercise at X o'clock
   един текстбокс отдолу където могат да въвеждат примерно "8:00-10:00, 17:00-19:00"
  • Can't eat at X o'clock
   същото
  Ate more than planned
  • един combo-box от който ще избират каква храна са яли и един спинбокс в който ще избират колко
  Exercised more than planned
  • един combo-box от който ще избират какви упражнения са правили и един спинбокс в който ще избират колко
Mar 17, 2013 at 3:00 PM
Едитите по html трябва да са в папката svn/trunk/src/hercfit/html :-)
Mar 17, 2013 at 10:59 PM
Пооправих някои неща, утре ще продължа. Check-in-нах, но не знаех как да променя папката, в която трябва да ги слагам и едитите са в trunk/src/HerculesFitnessAssistant/HerculesFitnessAssistant. Как става да сменя папката?
Mar 18, 2013 at 1:54 AM
Забравих че си на tfs. Направо commit-вай в своя проект, сложих post-build на hercfit-vs2012.csproj за да копира html-а оттам при всеки build.

Впрочем, бях направил някои промени в html-a в hercfit/html, наложи се да merge-на с твойте промени, ако видиш нещо странно можеш да го поправиш.

ПС: Остави и на Мартин да свърши нещо :-)
Mar 18, 2013 at 2:02 AM
Mar 18, 2013 at 3:27 PM
Правилно ли разбирам, че html-ът в папките hercfit/HerculesFitnessAssistant и hercfit/html трябва да е еднакъв? Или в hercfit/html е моята работа + твоите промени? Тъй като виждам, че си направил бутоните "submit" в hercfit/html , а аз примерно съм добавила copywrite hercfit/HerculesFitnessAssistant, а това не е отбелязано в hercfit/html.

Няма ли как да остане 1 html за да няма такова объркване? Да се merge-не от двете папки и да си изтрие от hercfit/HerculesFitnessAssistant?
Mar 18, 2013 at 4:03 PM
Планът беше да работим по html в hercfit/html, но като видях че си писала в src/HerculesFitnessAssistant, направо merge-нах от hercfit/html там и изтрих hercfit/html. Всичкия html се работи в src/HerculesFitnessAssistant